Thùng gạo mặt gương, 15kg

0

Thùng gạo mặt gương, 15kg