Giá xoay đa năng để quần áo (3 tầng)

Giá xoay đa năng để quần áo (3 tầng): Mã sản phẩm GW23