Thùng rác inox 10L, cánh mở (lắp cánh tủ) – GW05.10