Thùng gạo mặt gương, 2 khoang, 20kg (2*10kg)

0

Thùng gạo mặt gương lại một sản phẩm có thiết kế đầy thẩm mỹ, hiện đại được rất nhiều gia đình sử dụng.