Tay nắm cổ điển GE62.96

0

Tay nắm cổ điển AT13.96AB, bằng hợp kim kẽm. Dòng Romance