Tay nắm cổ điển AT13.0AB

0

Tay nắm cổ điển, bằng hợp kim kẽm. Dòng Romance