Tay nắm cổ điển AT12AR

0

Tay nắm cổ điển, bằng hợp kim kẽm. Dòng Romance