Tay nắm cao cấp GH69

Tay nắm cao cấp: Mã sản phẩm: GH69