Suốt treo quần áo (Hợp kim nhôm)

0

Dùng để làm thanh treo quần áo trong tủ áo