Ray bi Bremen 3 lớp, bằng thép sơn tĩnh điện, màu đen, mở toàn phần, tích hợp giảm chấn liền

Ray bi Bremen 3 lớp, bằng thép sơn tĩnh điện, giảm chấn liền, mở toàn phần: Mã sản phẩm: GT04SC