Ray bi BREMEN 3 tầng, bằng thép sơn tĩnh điện, mở toàn phần, không giảm chấn

0

Ray bi 3 lớp, mở toàn phần G4