Ray âm Dresden, bằng thép mạ kẽm, giảm chấn, mở toàn phần, khóa cam 3D

0