Ray âm Dresden, bằng thép mạ kẽm, giảm chấn, mở 3/4, kèm theo khóa cam

0

Ray âm Dresden, bằng thép mạ kẽm, giảm chấn, mở 3/4, kèm theo khóa cam: Mã sản phẩm GT05