Nẹp nhôm giữ cánh thẳng GW12

0

Nẹp nhôm giữ cánh thẳng – Dài 2m