Nẹp nhôm giữ cánh thẳng GA3

0

Nẹp nhôm giữ cánh thẳng – Dài 2m