Mâm xoay góc mở 4/4, nan tròn, bề mặt mạ chrome – Premium series

0

Mâm xoay góc mở 4/4, nan tròn, bề mặt mạ chrome: Mã sản phẩm GS07.70C