Hệ góc sole nan vuông, bề mặt nan điện hóa, khung mạ nano – MV Series

0

Hệ góc sole nan vuông, bề mặt nan điện hóa (electrolized), khung mạ nano, cơ cấu chuyển động thông minh, dùng cho cánh mở