Giỏ để đồ giặt đôi – 70L (2*35L), ray hộp giảm chấn