Giá xoong nồi, nan vuông, bề mặt mạ chrome, dùng cho cánh kéo GP02C – Premium series

Giá xoong nồi, nan vuông, bề mặt mạ chrome, dùng cho cánh kéo: Mã sản phẩm: GP02.60/70/80/90C