Giá xoong nồi – bát đĩa đa năng, nan vuông bề mặt điện hóa (electrolized), dùng được cho cả cánh mở lẫn cánh kéo

0

Giá xoong nồi – bát đĩa đa năng, nan vuông bề mặt điện hóa (electrolized), dùng được cho cả cánh mở lẫn cánh kéo