Giá gia vị, chai lọ, nan vuông, bề mặt mạ chrome, dùng cho cánh kéo – GK02.25C – Premium series

0