Giá bát đĩa cố định – GB04C, GB04E, GB07E

1. Thiết bị và phụ kiện đi kèm

1

2. Hướng dẫn lắp đặt

 • Áp dụng cho khoang tủ có kích thước phủ bì 600/700/800/900mm, tương ứng với kích thước lọt lòng 564/664/764/864mm, chiều sâu tủ > 300mm, chiều cao >550mm.

2

 • Tầng 1:
  • Đo từ đáy tủ đến mép dưới của tai nhựa 2cm, đo từ mép ngoài của hồi tủ đến mép ngoài của tai nhựa là 5cm, đánh dấu vị trí vừa đo. (làm tương tự với bên còn lại). Mẹo: có thể sử dụng 1 thanh gỗ dày 2cm để kê dưới 2 bên tai nhựa.
  • Đưa sản phẩm vào tủ và lùi vào đúng vị trí vừa đánh dấu.
  • Giữ chặt sản phẩm, bắt đủ tất cả vít cho mỗi bên tai (mỗi bên 3 con vít).
 • Tầng 2, 3:
  • Đo từ mép trên của tai nhựa bên dưới, phần tai ngoài (phần tai cao hơn) lên khoảng 20cm, đo từ mép ngoài của hồi tủ đến mép ngoài của tai nhựa là 5cm, đánh dấu vị trí vừa đo. (làm tương tự với bên còn lại)
  • Các bước còn lại làm tương tự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *