Hiển thị kết quả duy nhất

Vòi rửa MF16E Đặc điểm: Mã sản phẩm Quy cách (Rộng x Cao) mm Khoảng cách chiều rộng tối thiểu (mm) Đơn vị Đơn giá (VNÐ) Giá chưa VAT MF16E 175 * 425 Bộ Kèm theo: Phiếu bảo hành

Xem thêm

Vòi rửa MF16R Đặc điểm: Mã sản phẩm Quy cách (Rộng x Cao) mm Khoảng cách chiều rộng tối thiểu (mm) Đơn vị Đơn giá (VNÐ) Giá chưa VAT MF16R 175 * 425 Bộ Kèm theo: Phiếu bảo hành

Xem thêm

Vòi rửa MF05E Đặc điểm: Mã sản phẩm Quy cách (Rộng x Cao) mm Khoảng cách chiều rộng tối thiểu (mm) Đơn vị Đơn giá (VNÐ) Giá chưa VAT MF05E 205 * 378 Bộ Kèm theo: Phiếu bảo hành

Xem thêm

Vòi rửa MF04E Đặc điểm: Mã sản phẩm Quy cách (Rộng x Cao) mm Khoảng cách chiều rộng tối thiểu (mm) Đơn vị Đơn giá (VNÐ) Giá chưa VAT MF04E 280 * 630 Bộ Kèm theo: Phiếu bảo hành

Xem thêm

Vòi rửa MF03P Đặc điểm: Mã sản phẩm Quy cách (Rộng x Cao) mm Khoảng cách chiều rộng tối thiểu (mm) Đơn vị Đơn giá (VNÐ) Giá chưa VAT MF03P 210 * 520 Bộ Kèm theo: Phiếu bảo hành

Xem thêm

Vòi rửa MF12C Đặc điểm: Mã sản phẩm Quy cách (Rộng x Cao) mm Khoảng cách chiều rộng tối thiểu (mm) Đơn vị Đơn giá (VNÐ) Giá chưa VAT MF12C 225 * 460 Bộ Kèm theo: Phiếu bảo hành

Xem thêm

VÒI RỬA MF11C

Mã: MF11C 

Vòi rửa MF11C Đặc điểm: Mã sản phẩm Quy cách (Rộng x Cao) mm Khoảng cách chiều rộng tối thiểu (mm) Đơn vị Đơn giá (VNÐ) Giá chưa VAT MF11C 230 * 400 Bộ Kèm theo: Phiếu bảo hành

Xem thêm