Hiển thị kết quả duy nhất

Chậu rửa 1 hố GS15.58 Đặc điểm: Mã sản phẩm Quy cách (Dài x Rộng x Sâu) mm Khoảng cách tiêu chuẩn (mm) Đơn vị Đơn giá (VNÐ) Giá chưa VAT GS15.58 580 x 430 x 210 Bộ Kèm theo: Phiếu bảo hành

Xem thêm

Chậu rửa 1 hố GS11.58 Đặc điểm: Mã sản phẩm Quy cách (Dài x Rộng x Sâu) mm Khoảng cách tiêu chuẩn (mm) Đơn vị Đơn giá (VNÐ) Giá chưa VAT GS11.58 580 x 480 x 230 Bộ Kèm theo: Phiếu bảo hành

Xem thêm

THÔNG TIN SẢN PHẨM Chất liệu Bề mặt Màu sắc Bảo hành

Xem thêm

Chậu rửa 1 hố to GS15.80 Đặc điểm: Mã sản phẩm Quy cách (Dài x Rộng x Sâu) mm Khoảng cách tiêu chuẩn (mm) Đơn vị Đơn giá (VNÐ) Giá chưa VAT GS15.80 800 x 500 x 230 Bộ Kèm theo: Phiếu bảo hành

Xem thêm

Chậu rửa 1 hố to GS11.80 Đặc điểm: Mã sản phẩm Quy cách (Dài x Rộng x Sâu) mm Khoảng cách tiêu chuẩn (mm) Đơn vị Đơn giá (VNÐ) Giá chưa VAT GS11.80 800 x 500 x 230 Bộ Kèm theo: Phiếu bảo hành

Xem thêm

Chậu rửa 2 hố cân âm bàn đá GS21.81D Đặc điểm: Mã sản phẩm Quy cách (Dài x Rộng x Sâu) mm Khoảng cách tiêu chuẩn (mm) Đơn vị Đơn giá (VNÐ) Giá chưa VAT GS21.81D 810 x 440 x 220 Bộ Kèm theo: Phiếu bảo hành

Xem thêm

Chậu rửa 2 hố lệch GS21.82 Đặc điểm: Mã sản phẩm Quy cách (Dài x Rộng x Sâu) mm Khoảng cách tiêu chuẩn (mm) Đơn vị Đơn giá (VNÐ) Giá chưa VAT MS21.82 820 x 480 x 230 Bộ Kèm theo: Phiếu bảo hành

Xem thêm

Chậu rửa 2 hố lệch GS22.82 Đặc điểm: Mã sản phẩm Quy cách (Dài x Rộng x Sâu) mm Khoảng cách tiêu chuẩn (mm) Đơn vị Đơn giá (VNÐ) Giá chưa VAT GS22.82 820 x 480 x 230 Bộ Kèm theo: Phiếu bảo hành

Xem thêm

Chậu rửa 1 hố to MS11.82 có máy rửa cốc chén Đặc điểm: Mã sản phẩm Quy cách (Dài x Rộng x Sâu) mm Khoảng cách tiêu chuẩn (mm) Đơn vị Đơn giá (VNÐ) Giá chưa VAT MS11.82 820 x 480 x 230 Bộ Kèm theo: Phiếu bảo hành

Xem thêm

Chậu rửa 2 hố MS22.96 có máy rửa cốc chén Đặc điểm: Mã sản phẩm Quy cách (Dài x Rộng x Sâu) mm Khoảng cách tiêu chuẩn (mm) Đơn vị Đơn giá (VNÐ) Giá chưa VAT MS22.96 960 x 500 x 230 Bộ Kèm theo: Phiếu bảo hành

Xem thêm